Farlig vara – återkallelse

Stadium Outlet återkallar Carromco Snorkling Mask U

Artikelnummer: 700197101

Produkten har sålts i Stadium Outlets butiker samt på www.stadiumoutlet.se under perioden 1/4- 2021 tom 27/10 – 2022.

Fara:

Det har uppdagats att det finns en risk för personskada (drunkning) vid användning av snorkelmasken.

Bristande ventilation hos en snorkelmask kan medföra symptom som yrsel och medvetslöshet med kvävning eller drunkningsrisk som följd.

Vad som ska göras:

Sluta omedelbart att använda produkten, då användning av produkten kan innebära direkt fara. Returnera produkten till din närmaste Stadium Outlet butik, inget kvitto behövs.

Åtgärd:

Vid reklamation/inlämning av produkt får konsument full återbetalning, inget kvitto behövs.

Kontakt:

www.stadiumoutlet.se

SE 0771-399 399

info@stadiumoutlet.se

Sprid nyheten, berätta för dina vänner och din familj om denna återkallelse!