Integritetspolicy

1 Inledning

Stadium AB arbetar för att säkerhetsställa din integritet. Syftet med integritetspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på stadium.se.

Om vi gör några större förändringar i denna integritetspolicy kommer vi att skicka ut den uppdaterade policyn till den e-postadress som du har registrerat.

Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med ditt medlemskap, dina köp, vid besök på någon av våra webbsidor eller via annan kontakt med oss. Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. att du klickat på någon länk till någon av våra samarbetspartners). Stadium AB tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

2 Innehåll

1 Inledning. 1

2 Innehåll 1

3 Vem ansvarar för dina personuppgifter?. 2

4 Personuppgifter som samlas in från annan källa. 2

5 Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem.. 2

5.1 Köp och beställning. 3

5.2 Kundserviceärenden. 3

5.3 Marknadsföring och kommunikation. 4

5.4 Din användarupplevelse. 5

5.5 Tävlingar 6

5.6 Uppfylla krav i rättsliga förpliktelser 7

5.7 Utveckla och förbättra vår verksamhet och våra produkter och tjänster 7

5.8 Säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott 8

6 Stadium Member 9

6.1 Ditt medlemskap. 9

6.2 Din bonus. 9

6.3 Mina sidor 10

6.4 Personlig upplevelse och unika förmåner 10

6.5 Erbjudanden och rabatter från våra samarbetspartners. 12

7 Kundanalys. 12

8 Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag. 13

9 Tredjelandsöverföringar 13

10 Hur vi använder cookies. 14

11 Kom ihåg dina rättigheter! 18

12 Kontakta oss. 19

3 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Stadium AB, org.nr. 556187–3299, Norra promenaden 63, 601 60 Norrköping är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnat till oss.

4 Personuppgifter som samlas in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du i tabellen nedan.

Källa för insamling

Typ av personuppgifter

Offentliga adressregister eller upplysningsföretag

Din folkbokföringsadress

Walley / Collector

Din folkbokföringsadress, namn, E-postadress och personnummer

5 Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Ändamål och laglig grund

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. I tabellen nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

5.1 Köp och beställning

För att du ska kunna köpa och beställa produkter av oss behöver vi behandla dina personuppgifter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

· Behandling av personuppgifter för att kunna leverera din produkt (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans)

· Behandling av personuppgifter för att kunna bekräftar din identitet och ålder vid hantering och kommunikation kring ditt köp

· Behandling av personuppgifter för att kunna administrera din betalning

· Behandling av personuppgifter för att kunna kontrollera din adress mot externa källor

· Behandling av personuppgifter för att kunna administrera dina bokningar på Stadium Rental

· Behandling av personuppgifter för att kunna hantera returer och återbetalningar

· Behandling av personuppgifter som vi behöver för att administrera och kommunicera med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp.

Vi använder cookies och andra liknande spårningstekniker för detta ändamål. Läs mer om detta under punkt 10 i detta dokument.

Laglig grund

Köpavtalet som vi har ingått med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig.

Mottagare av personuppgifter

För detta ändamål kan vi dela uppgifter om ditt köp med vår betallösningspartner i syfte att administrera din betalning, vår speditör i syfte att kunna leverera din beställd produkt eller ditt personnummer med adressupplysningsleverantör för att kunna kontrollera din adress. Dessa leverantörer är självständigt personuppgiftsansvariga. Läs mer om detta i punkt 8.

Lagringstid

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

5.2 Kundserviceärenden

Vid alla kontakter med oss kommer vi att göra vårt bästa för att ge dig så bra service som möjligt. Kontaktuppgifter till vår kundservice hittar du längst ner i denna integritetspolicy. För att kunna hantera ditt ärende behöver vi behandla dina personuppgifter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

· Behandling av personuppgifter som vi behöver för att kommunicera med dig och besvara dina frågor som du skickar till oss via telefon, e-post eller i digitala kanaler

· Behandling personuppgifter för att kunna utreda dina klagomål- och supportärenden. Ett supportärende kan t.ex. gälla teknisk support.

Vi använder cookies och andra liknande spårningstekniker för detta ändamål. Läs mer om detta under punkt 10 i detta dokument.

Laglig grund

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna hantera ditt kundserviceärende.

Mottagare av personuppgifter

För detta ändamål kan vi dela uppgifter om ditt kundserviceärende med vår systemleverantör av vårt ärendehanteringssystem. Denna leverantör är personuppgiftsbiträde till oss. Läs mer om detta i punkt 8.

Lagringstid

Senast 36 månader efter avslutat ärende.

5.3 Marknadsföring och kommunikation

För att du ska kunna få ta del av våra senaste erbjudanden och nyheter kan vi marknadsföra och skicka kommunikation om våra produkter och vårt företag i olika kanaler, t.ex. genom olika typer av annonsering eller genom inspirationsbilder i sociala medier. För att kunna marknadsföra oss behöver vi ibland behandla dina personuppgifter.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längt upp i dokumentet). Om vår marknadsföring visas i sociala medier kan du ange dina preferenser direkt i den sociala medie-plattformen, t.ex. via dina inställningar eller i samband med det relevanta inlägget.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

· Behandling av personuppgifter för att skicka marknadsföring och kommunikation om våra produkter och vårt företag via e-post, sms, applikationer eller andra digitala utskick, t.ex. erbjudanden i form av nyhetsbrev

· Behandling av personuppgifter för att skicka erbjudanden från våra samarbetspartners

· Behandling av personuppgifter för att visa annonser i andra digitala kanaler, t.ex. marknadsföring i sociala medier eller på andra webbplatser

· Behandling av personuppgifter för att skicka inbjudningar till tävlingar och event

· Behandling av personuppgifter för att ta fram analyser och statistik baserat på t.ex. våra användares respons på vår annonsering såsom öppningsstatistik, konverteringsgrad eller andra liknande uppgifter i syfte att utvärdera resultatet av vår marknadsföring och förbättra vår marknadsföring till dig.

För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina personuppgifter. Läs mer om detta i punkt 7

Vi använder cookies och andra liknande spårningstekniker för detta ändamål. Läs mer om detta under punkt 10 i detta dokument.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att skicka marknadsföring om oss och våra produkter alternativt ditt föregående samtycke när vi delar personuppgifter med en social media-plattform.

Mottagare av personuppgifter

För detta ändamål kan vi dela vissa personuppgifter med leverantörer av marknadsföringstjänster som t.ex. hjälper oss med olika typer av marknadsföringsutskick. Vi kan också dela personuppgifter med sociala media-plattformar för annonsering av vårt företag och våra produkter och tjänster. Dessa leverantörer är både personuppgiftsbiträden till oss och självständigt personuppgiftsansvariga. Läs mer om detta i punkt 8.

Lagringstid

Det som inträffar först av senast 24 månader från din senaste aktivitet (med aktivitet avses köp eller annan interaktion, t.ex. klick i e-post) eller tills du invänder mot vår marknadsföring, t.ex. avanmäler dig i vårt nyhetsbrev, uppdaterar dina preferenser i relevant social media-plattform eller väljer att inte längre följa oss på sociala medier.

5.4 Din användarupplevelse

För oss är din upplevelse av oss som företag och våra tjänster en viktig del i vårt erbjudande. Vi kan därför behandla dina personuppgifter för att göra din upplevelse mer personlig eller för att förenkla ditt användande av våra tjänster.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

· Behandling av personuppgifter för att förenkla din användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara dina shoppinglistor/önskelistor eller ditt valda betalsätt för göra dina framtida köp smidigare

· Behandling av personuppgifter för att visa relevanta produktrekommendationer, skicka intressebaserade artiklar, ge förslag på shoppinglistor eller andra liknande åtgärder

· Behandling av personuppgifter för att påminna dig om kvarglömda produkter i varukorgen

· Behandling av personuppgifter för att ta fram analyser och statistik baserat på t.ex. våra användares användning av våra tjänster eller annan feedback som användare har lämnat till oss i syfte att kunna förbättra användarupplevelsen, t.ex. genom att göra det lättare att få tillgång till vissa funktioner på vår hemsida eller för att kunna visa ett mer relevant innehåll

För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina personuppgifter. Läs mer om detta i punkt 7.

Vi använder cookies och andra liknande spårningstekniker för detta ändamål. Läs mer om detta under punkt 10 i detta dokument.

Laglig grund

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna göra våra tjänster mer användarvänliga.

Mottagare av personuppgifter

För detta ändamål kan vi använda tjänsteleverantörer som hjälper oss att anpassa våra tjänster utifrån våra användares upplevelse av tjänsterna. Dessa leverantörer är personuppgiftsbiträden till oss eller självständigt personuppgiftsansvariga. Läs mer om detta i punkt 8.

Lagringstid

Det som inträffar först av att relevant lagringstid för cookies löper ut (se punkt 10 nedan) eller tills du invänder mot vår behandling, t.ex. genom att uppdatera dina webbläsarinställningar för cookies.

5.5 Tävlingar

Ibland vill vi anordna tävlingar och ge våra kunder möjlighet att vinna fina priser. I samband med detta kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

· Behandling av personuppgifter för att registrera och administrera ditt deltagande i tävlingen

· Behandling av personuppgifter för att kommunicera med dig innan och under tävlingen

· Behandling av personuppgifter för att utse vinnare i en tävling

· Behandling av personuppgifter för att följa upp genomförd tävling i syfte att utvärdera tävlingen så att vi kan förbättra framtida tävlingar.

Laglig grund

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera tävlingar.

Mottagare av personuppgifter

För detta ändamål kan vi använda tjänsteleverantörer för utvärdering av en genomförd tävling. Dessa leverantörer är personuppgiftsbiträden till oss. Läs mer om detta i punkt 8.

Lagringstid

Senast 6 månader efter avlutad tävling. Vi kan dock spara dina tävlingsbidrag och utvärderingar (ej kopplade till individ) i enlighet med gällande tävlingsvillkor.

5.6 Uppfylla krav i rättsliga förpliktelser

I vissa fall kan vi behöva behandla personuppgifter om det finns särskilda skyldigheter i lag, t.ex. om vi upptäcker felaktigheter i produkter. Då kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig för att se till att vi tar ansvar för våra produkter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse.

Lagringstid

I enlighet med de preskriptionstider som anges i relevant lag. Enligt bokföringslagen har vi t.ex. skyldighet att spara uppgifter om våra transaktioner i 7 år.

5.7 Utveckla och förbättra vår verksamhet och våra produkter och tjänster

För att kunna se till att vi kan utveckla vår verksamhet och ligga i framkant vad gäller vårt erbjudande till dig kan vi använda personuppgifter för att ta fram statistik och liknande underlag i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

· Behandling av personuppgifter för att ta fram underlag för att kunna förbättra vårt företag genom att utvärdera, effektivisera och planera inköp, lagerhållning och leveranser eller utveckla vårt sortiment

· Behandling av personuppgifter ge dig och andra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment och webbplats, t.ex. genom kund- och marknadsundersökningar.

För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina personuppgifter. Läs mer om detta i punkt 7.

Vi använder cookies och andra liknande spårningstekniker för detta ändamål. Läs mer om detta under punkt 10 i detta dokument.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet och våra produkter och tjänster.

Mottagare av personuppgifter

För detta ändamål kan vi dela vissa personuppgifter med våra systemleverantörer som tillhandahåller våra analysverktyg. Dessa leverantörer är personuppgiftsbiträden till oss. Läs mer om detta i punkt 8.

Lagringstid

För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål. Personuppgifter som vi inte har använt under en period om 24 månader kommer vi att ta bort eftersom vi då inte längre bedömer att dina personuppgifter är nödvändiga.

5.8 Säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott

För din och våra medarbetares trygghet arbetar vi med säkerheten hos oss på vår webbplats. För att uppfylla detta ändamål kan vi behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

· Behandling av personuppgifter för att kunna förhindra och utreda eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser

· Behandling av personuppgifter för att förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp- och medlemsvillkor

· Behandling av personuppgifter för att ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och användarna, t.ex. genom att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Laglig grund

Vårt, våra medarbetares och våra kunders berättigade intresse av att kunna ha ett systematiskt säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott.

Mottagare av personuppgifter

För detta ändamål kan vi dela personuppgifter med IT-systemleverantörer som hjälper oss att uppnå en säker IT-miljö. Vi kan också dela personuppgifter med säkerhetsföretag kopplat till vår kamerabevakning. Dessa leverantörer är personuppgiftsbiträden till oss. Läs mer om detta i punkt 8.

Lagringstid

Senast 36 månader efter insamling av uppgifterna. Om vi misstänker missbruk av en tjänst eller om vi upptäcker att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk.

5.9 Trygghetskameror

Stadium AB utför kamerabevakning i våra butiker med stöd av vårt berättigade intresse att förebygga, upptäcka och utreda brott och olyckor.

Stadium AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar tillsammans med butiken för kamerabevakningen.

Inspelat material används enbart för angivna ändamål och tillgången till materialet är begränsat till de funktioner som är nödvändiga för att uppfylla syftet med bevakningen. Inspelat material lagras som längst i 60 dagar, eller så länge en eventuell utredning pågår, och lämnas inte ut till tredje part annat än till myndigheter på deras begäran. Det kan till exempel handla om polismyndigheten eller annan brottsbekämpande myndighet samt kommun eller annan myndighet som ansvarar för räddningstjänst.

6 Stadium Member

Det ska löna sig att vara medlem hos oss. Som medlem kommer du därför att få ytterligare förmåner och erbjudanden från oss. Detta betyder att vi kommer anstränga oss extra mycket för att se till att Stadium Member alltid förbättras och att dina erbjudanden och rabatter anpassas särskilt till dig.

6.1 Ditt medlemskap

För att bli medlem i Stadium Member behöver du ansöka om medlemskap. Eftersom vi ständigt förbättrar Stadium Member kommer vi också att informera dig om nyheter och uppdateringar som gäller ditt medlemskap. I samband med detta behöver vi behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

· Behandling av personuppgifter för att registrera dig som medlem i Stadium Member

· Behandling av personuppgifter för att kontrollera din identitet och ålder

· Behandling av personuppgifter för att kommunicera med dig om nyheter och uppdateringar som rör ditt medlemskap.

Laglig grund

Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i vår kundklubb (medlemsvillkoren).

Mottagare av personuppgifter

För detta ändamål kan vi dela dina personuppgifter med vår systemleverantör av vår kundklubbsplattform, leverantörer som tillhandahåller adressuppgifter eller leverantörer som hjälper oss med vår kommunikation. Dessa leverantörer är personuppgiftsbiträden till oss. Läs mer om detta i punkt 8.

Lagringstid

Det första som inträffar av att du avslutar ditt medlemskap eller om du inte har gjort ett köp hos oss under de senaste 36 månaderna, och du måste därefter ansöka om nytt medlemskap om så önskas.

6.2 Din bonus

Det ska löna sig att vara medlem hos oss. Därför ger alla dina inköp dig bonuspoäng när du handlar i någon av våra svenska butiker eller webbutiker. För att kunna se till att du får din bonus kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

· Behandling av personuppgifter för att registrera och beräkna din bonus baserat på dina köp eller din användning av våra digitala tjänster

· Behandling av personuppgifter för att administrera och skicka ut bonuscheckar och bonusbesked.

Laglig grund

Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i vår kundklubb (medlemsvillkoren).

Mottagare av personuppgifter

För detta ändamål kan vi dela dina personuppgifter med vår systemleverantör av vår kundklubbsplattform. Denna leverantör är personuppgiftsbiträde till oss. Läs mer om detta i punkt 8.

Lagringstid

Det första som inträffar av att du avslutar ditt medlemskap eller om du inte har gjort ett köp hos oss under de senaste 36 månaderna, och du måste därefter ansöka om nytt medlemskap om så önskas.

6.3 Mina sidor

För att du lättare ska kunna administrera ditt medlemskap erbjuder vi dig möjligheten att skapa ett användarkonto på våra webbsidor (stadium.se, stadiumoutlet.se eller stadiumrental.se). För att du ska kunna skapa ett användarkonto och ta del av de funktioner som finns på Mina sidor behöver vi behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

· Behandling av personuppgifter för att registrera och upprätta ditt användarkonto

· Behandling av personuppgifter för att ge behörighet att logga in

· Behandling av personuppgifter för att upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter

· Behandling av personuppgifter för att göra det möjligt för dig att ta del av våra tjänster som erbjuds på Mina sidor (se punkt 6 i våra Medlemsvillkor för relevanta tjänster).

Laglig grund

Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i vår kundklubb (medlemsvillkoren).

Mottagare av personuppgifter

För detta ändamål kan vi dela dina personuppgifter med vår systemleverantör av vår kundklubbsplattform. Denna leverantör är personuppgiftsbiträde till oss. Läs mer om detta i punkt 8.

Lagringstid

Det första som inträffar av att du avslutar ditt medlemskap eller om du inte har gjort ett köp hos oss under de senaste 36 månaderna, och du måste därefter ansöka om nytt medlemskap om så önskas.

6.4 Personlig upplevelse och unika förmåner

Vi vill att du som medlem ska få det där lilla extra. Vi kommer därför alltid göra vårt bästa för att ge dig erbjudanden och rabatter som vi tror att just du tycker om. För att kunna ge dig generella och personliga erbjudanden och rabatter behöver vi behandla dina personuppgifter

Behandlingar som utförs för ändamålet

· Behandling av personuppgifter för att kunna ge dig erbjudanden och rabatter i form av generella och personliga erbjudanden, inbjudningar till event, personlig service eller utskick av gåvor.

· Behandling av personuppgifter för att förenkla din användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara dina shoppinglistor/önskelistor eller ditt valda betalsätt för göra dina framtida köp smidigare

· Behandling av personuppgifter för att visa relevanta produktrekommendationer, skicka intressebaserade artiklar, ge förslag på shoppinglistor eller andra liknande åtgärder

· Behandling av personuppgifter för att påminna dig om kvarglömda produkter i varukorgen

· Behandling av personuppgifter för att ta fram analyser och statistik baserat på t.ex. våra användares användning av våra tjänster eller annan feedback som användare har lämnat till oss i syfte att kunna förbättra användarupplevelsen, t.ex. genom att göra det lättare att få tillgång till vissa funktioner på vår hemsida eller för att kunna visa ett mer relevant innehåll

För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina eller andra medlemmars uppgifter. Läs mer om detta i punkt 7.

Laglig grund

Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i vår kundklubb (medlemsvillkoren).

Mottagare av personuppgifter

För detta ändamål kan vi dela vissa personuppgifter med tjänsteleverantörer som t.ex. hjälper oss med olika typer av marknadsföringsutskick samt anpassa våra tjänster utifrån våra användares upplevelse av tjänsterna. Vi kan också dela personuppgifter med sociala media-plattformar för annonsering av vårt företag och våra produkter och tjänster. Dessa leverantörer är både personuppgiftsbiträden till oss och självständigt personuppgiftsansvariga. Läs mer om detta i punkt 8.

För detta ändamål kan vi använda tjänsteleverantörer som hjälper oss att anpassa våra tjänster utifrån våra användares upplevelse av tjänsterna. Dessa leverantörer är personuppgiftsbiträden till oss eller självständigt personuppgiftsansvariga. Läs mer om detta i punkt 8.

Lagringstid

Det första som inträffar av att du avslutar ditt medlemskap eller om du inte har gjort ett köp hos oss under de senaste 36 månaderna, och du måste därefter ansöka om nytt medlemskap om så önskas.

6.5 Erbjudanden och rabatter från våra samarbetspartners

Behandlingar som utförs för ändamålet

· Behandling av personuppgifter för att skicka erbjudanden och rabatter till dig från våra samarbetspartners.

För detta ändamål kan vi komma att utföra analyser baserade på dina eller andra medlemmars uppgifter. Läs mer om detta i punkt 7.

Laglig grund

Ditt föregående samtycke.

Mottagare av personuppgifter

För detta ändamål kan vi dela vissa personuppgifter med leverantörer av marknadsföringstjänster som t.ex. hjälper oss med olika typer av marknadsföringsutskick. Vi kan också dela personuppgifter med sociala media-plattformar för annonsering av vårt företag och våra produkter och tjänster. Dessa leverantörer är både personuppgiftsbiträden till oss och självständigt personuppgiftsansvariga. Läs mer om detta i punkt 8.

Lagringstid

Det första som inträffar av att du avslutar ditt medlemskap eller om du inte har gjort ett köp hos oss under de senaste 36 månaderna, och du måste därefter ansöka om nytt medlemskap om så önskas.

7 Kundanalys

För vissa ändamål utför vi analyser och tar fram underlag baserat på våra kunders personuppgifter.

Analyserna och framtagandet av underlag kan antingen resultera i att vi segmenterar vår kunddatabas eller att vi analyserar specifikt hur du som kund eller medlem upplever vårt företag och våra tjänster och produkter.

Om vi endast segmenterar vår kunddatabas innebär detta att vi inte får någon större kundinsikt om just dig utan segmenteringar handlar om att vi ska kunna få bättre insikt i hur olika kundgrupper upplever våra tjänster och produkter. I dessa fall använder vi begränsade kunddata såsom köphistorik, ålder och postnummer.

För viss marknadsföring, användarupplevelse och när vi lämnar förmåner och erbjudanden till våra medlemmar eller ger våra medlemmar en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster använder vi fler personuppgifter för att vi ska kunna anpassa vårt erbjudande till just dig. Vi vill ju såklart att du ska få ta del av de förmåner, erbjudanden, annonser och andra tips som är relevanta för just dig!

För att vi ska se till att du får ett relevant innehåll behöver vi utföra analyser som baseras på fler personuppgifter. Uppgifterna kan vara relaterade till hur du använder våra webbsidor och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor och delar av sidor du besökt och vilka sökningar du gjort), din köp- och orderhistorik, ålder, bostadsort, angivna kundval (t.ex. om produkter/tjänster, branscher), språk- och andra tekniska inställningar, samt platsinformation eller resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar. Vi kan också komplettera våra uppgifter med uppgifter från annan källa (t.ex. andra företag) för att få en så bra bild av dina intressen och preferenser som möjligt.

Vi har stor respekt för din integritet och vi vill inte behandla dina personuppgifter för kundspecifika analyser om du inte tycker att det känns bra. Men vi hoppas ändå att du tycker att våra förmåner, erbjudanden och det personliga innehåll som vi ger till dig är så pass bra att du låter oss fortsätta behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

Om du vill att vi slutar med kundspecifika analyser kan du alltid invända mot vår marknadsföring till dig som kund eller medlem (inklusive våra kundspecifika analyser, dvs. profileringen). Som medlem har du när som helst rätt att gå ur vår kundklubb och vi kommer då att upphöra med våra specifika analyser om dig. Utövar du din rätt att invända mot vår behandling innebär det tyvärr att du kommer gå miste om dina personliga förmåner och erbjudanden och ditt personliga innehåll. Din användarupplevelse av våra tjänster kan också komma att påverkas negativt.

8 Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Dessa företag kan antingen vara personuppgiftsbiträden till oss eller självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling. Om de är personuppgiftsbiträden får de bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Kategorier av företag som är personuppgiftsbiträden till oss:

 • Leverantörer av marknadsföringstjänster
 • Tjänsteleverantörer som hjälper oss att anpassa våra tjänster utifrån våra användares upplevelse av tjänsterna
 • Leverantör av vår e-handelslösning
 • Partners som säljer via Stadiums E-handel

Kategorier av företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

 • Speditörer
 • Betallösningspartners
 • Social media-plattformar, t.ex. Facebook eller Instagram
 • Leverantörer av analysverktyg, t.ex. Google
 • Tjänsteleverantörer som hjälper oss att anpassa våra tjänster utifrån våra användares upplevelse av tjänsterna.

Vi kommer dela dina uppgifter inom de olika koncepten inom Stadium-koncernen. Stadiumkoncepten består av Stadium, Stadium Outlet och Sneakerspoint. Uppgifterna kommer då användas för samma ändamål som de samlades in för.

9 Tredjelandsöverföringar

Ibland kan vi vara tvungna att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Detta kan vara när vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag enligt punkt 8. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanteras på ett bra sätt.

För att skydda dina personuppgifter när vi överför dem vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller om EU-kommissionen har beslutat att landet uppfyller en adekvat skyddsnivå. Du kan få en kopia på skyddsåtgärderna genom att kontakta oss.

10 Hur vi använder cookies

Cookies används bl.a. för att vi ska kunna tillhandahålla vår webbplats och för att denna ska fungera på ett smidigt sätt.

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet)
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut)
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats.)
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

Kan jag blockera användningen av cookies?

Du har själv möjlighet att ändra inställningar för cookies i din webbläsare, både vad gäller användning och omfattning av cookies. Du kan läsa mer i inställningarna för din webbläsare eller enhet om hur du ändrar inställningarna för cookies. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbsida.

11 Kom ihåg dina rättigheter!

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke.

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter under punkt 12.

12 Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Tel: 0771-499 499

Öppettider: måndag till fredag 09.00-20.00, lördag till söndag 10.00-18.00