1. Inledning

1.1 Stadium Member är ett lojalitetsprogram för samtliga svenska koncept under Stadium Group (Stadium och Stadium Outlet) ("Koncepten"). Som medlem i Stadium Member har du möjlighet att få förmåner, samla poäng och få bonus baserat på dina inköp.

1.2 Vi har skapat Stadium Member för att kunna premiera och underlätta för våra mest lojala kunder. Till exempel är alla dina köp poänggrundande och genom att analysera dina köp kommer vi kunna anpassa erbjudanden efter relevanta produkter och förmåner. Ett exempel på hur vi underlättar för dig är att vi sparar dina kvitton i 36 månader om du vill göra en reklamation eller om uppgifterna behövs för ett försäkringsärende.

1.3 Dessa medlemsvillkor gäller mellan dig som privatperson och Stadium Aktiebolag, organisationsnummer 556187-3299, Norra promenaden 63, 601 60 Norrköping. Genom att registrera dig som medlem i Stadium Member godkänner du dessa medlemsvillkor som gäller för samtliga Koncept.

1.4 Dessa medlemsvillkor kan komma att uppdateras. Du hittar den senaste versionen av medlemsvillkoren här. Vid större förändringar av våra medlemsvillkor kommer vi att skicka ut de uppdaterade villkoren till din registrerade email. Om du inte accepterar våra ändringar har du alltid rätt att avsluta ditt medlemskap i Stadium Member.

2. Medlemskapet

2.1 Stadium Member är ett kostnadsfritt och kortlöst medlemskap. För att ansöka om medlemskap i Stadium Member måste du vara 18 år fyllda samt registrera en email. Endast privatpersoner kan ansöka om medlemskap i Stadium Member.

2.2 För att ta del av erbjudanden från Stadium och våra samarbetspartners behöver du logga in på Mina sidor.

2.3 Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. Eftersom medlemskapet är personligt kan du också uppmanas att identifiera dig i kassan för att ta del av dina medlemsförmåner och registrera dina köp. Du kan välja att identifiera ditt medlemskap med giltig ID-handling eller din personliga qr-kod som finns på Mina sidor. Vid köp i någon av våra webbshoppar identifierar du dig med ditt egenvalda användarnamn och lösenord eller med Mobilt BankID.

2.4 Tänk på att vara försiktig när du identifierar dig. Vi ber dig att alltid lämna fram din ID-handling till vår butikspersonal, alternativt uppvisar din personliga qr-kod under Mina sidor.

2.5 Du har möjlighet att låta någon annan registrera poäng på ditt medlemskap genom antingen giltig legitimation på både medlem och ombud, alternativt att ombudet har medlemmens personliga qr-kod som finns på Mina sidor. Stadium kommer att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera att det är medlemmen och inte ett ombud som nyttjar eventuell bonus. Stadium tar inget ansvar för vem medlemmen delar sin qr-kod med och hur qr-koden utnyttjas.

2.6 Stadium förbehåller sig rätten att neka medlemskap i Stadium Member om personen tidigare har blivit avstängd eller spärrad enligt punkt 9.3.

2.7 För att ansöka om tillägg av kreditfunktion Stadium Konto tillämpas separata villkor. Villkor för Stadium Konto hittar du här.

3. Dina poäng

3.1 Du som medlem har möjlighet att samla poäng hos Stadium Member när du registrerar dina inköp, från någon av våra svenska butiker eller webbutiker under Stadium Group, på ditt medlemskap eller om du deltar i utvalda poänggrundande aktiviteter som anordnas av Stadium Member, eller av våra utvalda samarbetspartners.

3.2 Alla registrerade inköp i någon av våra svenska butiker eller webbutiker under Stadium Group ger bonuspoäng där 1 kr = 1 poäng (med undantag för Stadium Outlet där 1 kr = 0,5 poäng).

3.3 Vid fysiska butiksköp registreras dina poäng direkt. Vid köp i någon av våra webbutiker registreras dina poäng när dina varor lämnar vårt lager. Poäng på aktivitet ges efter utförd aktivitet och när anges vid varje enskilt tillfälle.

3.4 Vi gör ingen skillnad mellan inköp av prisnedsatta varor eller varor till ordinarie pris. Däremot är inte inlösen av bonus eller inköp av presentkort, entrébiljetter och startavgifter poänggrundade. Inköp av föreningsprodukter ger poäng till respektive förening men ej till enskild medlem.

3.5 Poäng för köp kan ej registreras i efterhand. Var därför noggrann med att alltid registrera ditt medlemskap när du gör inköp i något av våra Koncept.

3.6 Poäng beräknas utifrån kalenderår (1/1 – 31/12). I samband med varje nytt år nollställs ditt poängsaldo.

3.7 Vid returer så tar Stadium tillbaka de poäng som returen innefattar på returdagen, oavsett inköpsdag.

3.8 För att ta del av dina insamlade bonuspoäng och bonus behöver du logga in på Mina sidor.

4. Din bonus

4.1 Utbetalning av bonus sker nästkommande år till de medlemmar som under året uppnår 10 000 poäng eller mer. Bonusen utbetalas i form av insättning på ditt medlemskap. Se skalan för årsbonus nedan:

Poäng Bonus
10 000 500:-
15 000 1 000:-
20 000 1 500:-
30 000 10%*

*När du som kund uppnår 30 000 poäng eller mer får du en bonus motsvarande 10% utav det poängsaldo du uppnår under året.

4.2 Utbetalning av bonus kommuniceras via email i samband med insättning, och är giltig till den 31/8 samma år som insättningen görs.

4.3 Bonus kan lösas in mot varor på samtliga koncept (ej presentkort eller produkter från våra partners). Vid inlösen av bonus kan giltig ID-handling komma att krävas. Vid inlösen av bonus i någon av våra webbshoppar identifierar du dig med ditt egenvalda användarnamn och lösenord, eller med Mobilt BankID.

4.4 För att kunna erbjuda dig bonus behöver vi behandla dina personuppgifter så att vi kan säkerställa att du får det antal poäng och den bonus som du har rätt till. Läs mer om detta under Din bonus i vår integritetspolicy.

5. Din medlemsnivå

5.1 Stadium Member består utav fyra medlemsnivåer, och där du som medlem faller inom en utav dessa nivåer. Ju mer poäng du samlar under ett år desto högre medlemsnivå och desto mer exklusiva erbjudanden får du möjlighet att ta del av. Mer information om medlemsnivåer och dess fördelar hittar du här . Se skalan för medlemsnivåer nedan:

Poäng Medlemsnivå
0 - 2 999 1
3 000 - 9 999 2
10 000 - 14 999 3
15 000 - 4

5.2 Din medlemsnivå utgör grunden för de erbjudanden och förmåner som vi på Stadium Member erbjuder dig som medlem.

5.3 Dina insamlade poäng under ett kalenderår styr vilken medlemsnivå du startar på vid nästkommande kalenderår. Uppgradering av din medlemsnivå sker automatiskt och löpandes under året när du har uppnått poängen för en högre medlemsnivå.

5.4 För att vi ska kunna erbjuda dig en unik upplevelse med personliga förmåner och erbjudanden som just du tycker om, behöver vi behandla dina personuppgifter så att vi kan säkerställa att du får det antal poäng och den medlemsnivå som du har rätt till. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter för att ge dig personliga erbjudanden under punkt 7.

5.5 Du som medlem kan alltid hitta aktuell information om din medlemsnivå och dina aktuella förmåner på Mina sidor på samtliga webbsidor.

6. Mina Sidor

6.1 När du blir medlem i Stadium Member ger vi dig möjlighet att skapa ett användarkonto på våra webbsidor (stadium.se eller stadiumoutlet.se). Du har samma inloggningsuppgifter på samtliga webbsidor. Väljer du att skapa ett användarkonto kommer du ha möjlighet att använda våra tjänster på ett förmånligare sätt. På Mina sidor kan du t.ex:

  • Se och ändra dina personuppgifter
  • Se dina kvitton
  • Se din aktuella bonus
  • Se dina personliga erbjudanden
  • Välja kommunikationssätt du vill ta emot kommunikation och erbjudanden
  • Välja från vilka av Stadium Groups koncept du vill få relevant kommunikation
  • Välja idrottsförening Stadium ska stödja baserat på dina köp (Stadium skänker 3% på alla dina inköp, din privata bonus påverkas ej)
  • Personlig information för dig som har Stadium Konto

6. 2 För att du ska ha möjlighet att skapa ett användarkonto och ta del av de förmåner som följer med användarkontot behöver vi behandla dina personuppgifter. Läs mer om detta under Mina sidor i vår integritetspolicy.

7. Dina medlemsförmåner

7.1 Unika erbjudanden och rabatter

7.1.1 Vi vill att du som medlem ska känna dig unik hos oss. Vi kommer därför alltid göra vårt bästa för att ge dig erbjudanden och rabatter som vi tror att just du tycker om. För att kunna ge dig sådana unika erbjudanden och rabatter behöver vi behandla dina personuppgifter i form av namn, kontaktuppgifter (email och mobilnummer), din köphistorik, angivna intressen, idrottsförening och klickhistorik (t.ex. produkter du har klickat på, artiklar som du har läst på vår webbplats, eller om du har agerat på Stadium-annonser på sociala medier). Behandlingen av dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna förbättra de rabatter du får som Stadium Member och för att kunna ge dig personligt anpassade erbjudanden.

7.1.2 Baserat på dina uppgifter utför vi analyser som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) eller får en unik medlemsprofil. Tillsammans med din medlemsnivå ligger insikterna från analysen till grund för dina personliga erbjudanden och anpassade förmåner. Exempelvis kan du få extra bra erbjudanden på produkter som vi tror att du tycker om i din valda butik. Olika medlemmar kan därför få olika erbjudanden och rabatter.

7.2 Digitala utskick

7.2.1 Du som medlem får också vårt nyhetsbrev i form av digitala utskick. Digitala utskick kan ske i form av email, SMS eller riktade annonser på sociala medier. För att kunna erbjuda detta behöver vi behandla personuppgifter i form av mobilnummer, email och köphistorik. Dina uppgifter behövs för att vi ska kunna kommunicera med dig och kunna erbjuda dina personliga erbjudanden och anpassade förmåner. Läs mer om personliga erbjudanden under punkt 7.

7.3 Digitala kvitton

7.3.1 För att underlätta för dig kommer vi att spara dina kvitton i digitalt format. Detta gör det lättare att spara och hitta kvitton vid en eventuell reklamation eller för egen uppföljning av dina inköp. För att kunna erbjuda digitala kvitton behöver vi behandla personuppgifter i form av mobilnummer, email och uppgifter om ditt köp. Dina uppgifter behövs för att vi ska kunna kommunicera de digitala kvittona till dig.

7.4 Stöd din förening

7.4.1 Som medlem i Stadium Member har du möjlighet välja upp till fyra olika föreningar som Stadium ska stödja. Vid val av förening kommer Stadium att skänka 3% extra bonus till föreningen eller föreningarna som du har valt, utan att det påverkar din personliga årsbonus. Väljer du mer än en förening så fördelas de tre procenten jämnt mellan dina val. Du som medlem har även möjlighet att välja att donera hela din årsbonus till föreningen. För att kunna erbjuda Stöd din förening behöver vi behandla personuppgifter i form av namn, mobilnummer, email och uppgifter om dina köp. Dina uppgifter behövs för att vi ska kunna skänka den extra bonus till de föreningar du som medlem har valt att stöda.

7.5 Personlig service

7.5.1 Vi vill att du som medlem ska ha alla förutsättningar för att leva ett aktivt liv. Därför erbjuder vi de medlemmar som uppnått utvalda medlemsnivåer personlig service. Några exempel på den personliga servicen vi kan erbjuda dig som medlem är VIP-tält och medlemsdagar vid utvalda evenemang eller rådgivning i form av guider och nyhetsartiklar. För att kunna erbjuda dig dessa möjligheter behöver vi behandla personuppgifter i form av namn, adress, kontaktuppgifter, intressen och uppgifter om dina köp. Dina uppgifter behövs för att vi ska kunna erbjuda dig en personlig upplevelse som är skräddarsydd efter dina intressen och behov.

8. Vår kommunikation

8.1 För att du ska kunna ta del av dina förmåner och få information om ditt medlemskap eller andra spännande saker som händer hos oss kommer du att få kommunikation från oss i olika kanaler, t.ex. via email, sms, postala utskick, sociala medier eller andra liknande kanaler. På Mina sidor kan du själv välja i vilken kanal som du vill ta emot vår kommunikation. För detta ändamål kommer vi därför att behandla dina personuppgifter. Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken kanal som du har valt för vår kommunikation.

9. Avtalstid och medlemskapets upphörande

9.1 Dessa villkor träder ikraft i samband med att du registrerar dig som medlem och gäller tillsvidare.

9.2 Du kan när som helst välja att gå ur Stadium Member genom att kontakta vår Kundservice. Om du avslutar ditt medlemskap eller om Stadium säger upp ditt medlemskap enligt punkt 9.3 förlorar du de poäng och den eventuella bonus som du har tjänat in samt de tjänster som följer med medlemskapet.

9.3 Stadium förbehåller sig rätten att ensidigt spärra eller utesluta en medlem, utan att i förväg meddela dig om detta, i händelse av missbruk (inklusive misstanke om missbruk), inaktivitet i mer än 36 månader, brott mot dessa medlemsvillkor, bedrägerier eller andra liknande händelser eller beteenden.

10. Ansvarsbegränsning

10.1 Stadium ansvarar inte för förluster eller skador pga. tekniska fel, nedsatta funktioner eller andra liknande fel som relaterar till ditt medlemskap i Stadium Member. Detta gäller inte ansvar som inte kan uteslutas enligt tvingande lagstiftning.

11. Dataskydd

11.1 Vår personuppgiftsbehandling

11.1.1 För att kunna uppfylla våra åtaganden i dessa medlemsvillkor behöver vi behandla dina personuppgifter. På vilket sätt vi behöver behandla dina personuppgifter framgår av dessa medlemsvillkor men vi har också tagit fram mer detaljerad information om vår personuppgiftsbehandling. Denna finns att hitta i vår integritetspolicy .

11.1.2 I integritetspolicyn kan du bl.a. läsa mer om ändamålen som vi använder dina personuppgifter för, vilken laglig grund som vi stödjer vår behandling på, vilka företag som kan få ta del av dina personuppgifter, hur länge vi sparar dina uppgifter och fullständig information om dina rättigheter.

11.2 Dina rättigheter

11.2.1När vi behandlar dina personuppgifter gör vi bara detta om det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra åtaganden till dig som medlem. Men det är viktigt för oss att alltid respektera din integritet. Vi vill därför göra dig uppmärksam på några av dina rättigheter.

  • Du kan närsomhelst invända mot vår direktmarknadsföring
  • Du kan när som avsluta ditt medlemskap i Stadium Member.

11.2.2 Om du vill avsluta ditt medlemskap kommer vi att ta bort dina personuppgifter som är kopplade till ditt medlemskap. Även om du går ur vårt lojalitetsprogram kan vi fortsätta behandla vissa personuppgifter om dig när vi måste göra det enligt lag (t.ex. transaktionsdata enligt bokföringslagen) eller när vi har tvingande berättigade skäl att göra det (t.ex. när vi behandlar anonyma data i affärsutvecklingssyfte).

12. Kontakta oss

Har du frågor angående Stadium Member? Du är alltid välkommen att kontakta Stadium Outlets Kundservice på tel: 0771-399 399 eller via vårt kontaktformulär som du hittar på stadiumoutlet.se/kontakta-oss.