Vad var det som hände och vilka konsekvenser fick det?

Natten mellan den 19e och 20e januari drabbades Stadiums IT leverantör, TietoEvry, av en s.k. Ransomware attack. De vidtog snabbt nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minimera skadan.

Som en konsekvens av det inträffade tappade vi på Stadium kontakten med flera av våra It system vilket fick till följd att det inte gick att handla online, leverera ut redan köpta varor eller göra återbetalning för returer som ni som kunder hade gjort. Situationen pågick under en vecka och fredagen den 26 januari kunde vi återigen öppna upp vår e-handel och säkerställa leverans till alla våra kunder.

Blev det några bestående skador eller konsekvenser av attacken?

Efter omfattande analyser har vi inte sett några tecken på att angriparna fått tillgång till Stadiums IT-miljö eller data, inga skadliga aktiviteter har upptäckts av någon av Stadiums skyddsmekanismer.

Dessutom har varken Stadium eller TietoEvry sett några tecken eller indikationer på att personuppgifter har läckt ut, förstörts eller på annat sätt kommits åt av obehöriga.

Vad händer framåt?

För oss på Stadium är det viktigt att du som kund känner dig trygg och vi vidtog omedelbara åtgärder för att förhindra obehörig tillgång till data när attacken skedde. Arbetet med att ständigt öka skyddet och beredskapen inför nya eventuella hotbilder kommer fortsätta.

För dig som har fler frågor om attacken eller vill läsa mer om TietoEvrys återställningsarbete:
https://www.tietoevry.com/se/nyhetsrum/alla-nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelande/2024/01/tietoevry-stabila-framsteg-i-aterstallningen-av-kundsystem-efter-ransomware-attacken/